นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม
กรกฎาคม 2561  
1 กรกฎาคม 2561 MAI FORUM 2018
มิถุนายน 2561  
15 มิถุนายน 2561 Opportunity Day : Q1/2561
เมษายน 2561  
27 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่ กิจกรรม
พฤศจิกายน2560  
13 พฤศจิกายน 2560 Opportunity Day : Q3/2560
มีนาคม 2560  
13 มีนาคม 2560 Opportunity Day : Q4/2559
เมษายน 2560  
27 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
กรกฎาคม 2560  
1 กรกฎาคม 2560 งาน MAI FORUM 2017
วันที่ กิจกรรม
เมษายน 2558  
24 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558