นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม
ธันวาคม 2564  
13 ธันวาคม 2564 Analyst Meeting Q3/2564
ตุลาคม 2564  
15 ตุลาคม 2564 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
กันยายน 2564  
6 กันยายน 2564 Analyst Meeting Q2/2564
7 กันยายน 2564 Opportunity Day Q2/2564
23 กันยายน 2564 Opportunity Day Q3/2564
พฤษภาคม 2564  
28 พฤษภาคม 2564 Investor and Analyst Meeting Q1/2564
เมษายน 2564  
29 เมษายน 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564