ธุรกิจบริการ

ภาพรวมการบริการ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาและขยายการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อใช้สนับสนุนธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ และให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการขนส่งทางน้ำโดยเรือลำเลียง การให้บริการท่าเรือ การให้บริการคลังสินค้า และการให้บริการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AGE บริหารงานภายใต้มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2015) และมาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ด้วยประสบการณ์ ศักยภาพ และตำแหน่งยุทธศาสตร์ของคลังสินค้า ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์กับสินค้าได้หลากหลายแขนง เช่น ถ่านหิน ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย และเชื้อเพลิงไบโอแมส ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคลังสินค้าและท่าเรือ ที่มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที คำนึงถึงความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสถานที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด
273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150


สถานที่ตั้งคลังสินค้าและท่าเรือ

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด
8, 8/1 , 8/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ 02-894 0088
แผนที่ คลิ๊ก!


ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานจัดส่ง

คุณปราโมทย์ เผ่ามา (ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-894-0088 
เบอร์แฟ็กซ์ : 02-894-0998
E-mail : pramotp_m@agecoal.com