ธุรกิจโรงไฟฟ้า

 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัทย่อย เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน ทั้งในและต่างประเทศ