การตลาดในประเทศ

AGE เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาดที่มีคุณภาพดีจากประเทศอินโดนีเซีย ที่ให้ค่าพลังงานความร้อนสูง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
มีระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และระบบการบริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้าน ปริมาณของสินค้าที่ถูกต้องและระยะเวลากำหนดส่งมอบที่ตรงต่อเวลา รวมทั้ง การจัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถให้
คำแนะนำเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ (Boiler) ในเรื่องของการปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงเพื่อหันมาใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่น้ำมัน ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุดได้ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่บริษัทมุ่งคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ

ความเชื่อมั่นในการจัดซื้อสินค้า

บริษัทมีประสบการณ์ในการจัดหาถ่านหินจากแหล่งต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซียมายาวนาน ทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับเหมืองชั้นนำหลายแห่งจากแหล่งต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซีย โดยลักษณะของการจัดซื้อจากเหมืองต่างๆ จะมีระยะเวลาการทำสัญญาซื้อขายทั้งระยะสั้นถึงระยะยาวตามสถานการณ์ราคาถ่านหินโลก และกำลังการผลิตของเหมืองถ่านหิน

คลังสินค้าและท่าเรือ

บริษัทมีคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ลูกค้าเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครอบคลุมทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ 1) สาขาสมุทรสาคร 2) สาขาเพชรบุรี 3) สาขาอยุธยา นอกจากนี้ บริษัทยังมีท่าเรืออยู่ที่สาขาอยุธยาซึ่งเป็นคลังสินค้าหลัก โดยมีขนาดพื้นที่ที่สามารถเก็บถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุด 500,000 ตัน

การคัดขนาดถ่านหิน

บริษัทคัดขนาดถ่านหินจากโรงงานคัดแยกของบริษัท โดยใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้ ถ่านหินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และโรงงานคัดแยกของบริษัทเป็นแบบระบบปิดเพื่อลดมลภาวะจากกระบวนการผลิต และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนที่อยู่รอบๆ

การควบคุมคุณภาพ

บริษัทมีขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพถ่านหินที่ดี โดยบริษัทได้ใช้มาตรฐานสากลในการตรวจสอบคุณภาพถ่านหิน ประกอบด้วยทีมงานและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพ เช่น เครื่องวัดมอยซ์เจอร์ ระบบอินฟาเรดตราชั่งที่แม่นยำ เป็นต้น จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทจะจัดส่งถ่านหินที่ดีและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า

ความพร้อมในการจัดส่ง

บริษัทมีระบบการบริหารจัดการด้านขนส่ง (Logistics) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้คัดสรรบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐาน เพื่อสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันกําหนดเวลา และอยู่ในสภาพที่ดี รวมถึง มีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าดูแลประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สินค้าถ่านหินถูกจัดส่งถึงลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา

บริการด้านเตา Boiler

เตา Boiler เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งในขั้นตอนการผลิต ดังนั้น AGE จึงมีทีมวิศวกรคอยดูแลและให้คำปรึกษากับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง เตา Boiler การประหยัดพลังงาน หรือต้องการเปลี่ยน เตา Boiler ใหม่ ทีมงานของเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ประเภทของห้องเผาไหม้กับการใช้ของถ่านหิน
  • Pulverized Combustion
  • Fluidized Bed Combustion
  • Travelling Grate & Chain Grate Stoker
  • Step Grate & Pushing Grate Stoker
  • Underfeed Stoker
  • Travelling Grate Spreader
  • Fixed Grate

ติดต่อ

ฝ่ายขายและการตลาด
เบอร์โทรศัพท์ : 02-894-0088
เบอร์แฟ็กซ์ : 02-894-0998
E-mail : sale@agecoal.com

ฝ่ายบริหารงานจัดส่ง
คุณปราโมทย์ เผ่ามา (รักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและงานจัดส่ง)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-894-0088
เบอร์แฟ็กซ์ : 02-894-0998
E-mail : pramotp_m@agecoal.com