ธุรกิจของ AGE

ธุรกิจถ่านหิน

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาดคุณภาพสูง ได้แก่ ถ่านหินบิทูมินัส จากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ.
ดูรายละเอียด

ธุรกิจบริการ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาและขยายการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อใช้สนับสนุนธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ และให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป
ดูรายละเอียด