ธุรกิจของ AGE

ธุรกิจถ่านหิน

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาดคุณภาพสูง ได้แก่ ถ่านหินบิทูมินัส จากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ.
ดูรายละเอียด